schliessen

Filtern

 

Search

1.
Book

Els estudis dialectals

by Alcover Sureda, A. | Perea, M.
Published in: Palma, Mallorca, Institucó Francesc de Borja Moll, 2018
Primera edició
Obres completes.
Book
2018
2.
Book

El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) i Qüestions de llengua catalana

by Alcover Sureda, A. | Perea, M.
Published in: Palma (Mallorca), Institució Francesc de Borja Moll, 2017
Primera edició
Obres completes.
Book
2017
4.
Book

Mostra de diccionari mallorquí

by Alcover Sureda, A. | Perea, M.
Published in: Barcelona, Publ. de l'Abadia de Montserrat, 2001
1. ed.
Book
2001
5.
Book

Per la llengua

by Alcover Sureda, A.
Published in: Palma, Balears, Univ. de les Illes Balears, Dep. de Filolog. Catal. i Lingu͏̈íst. General, 2001
Book
2001
6.
eBook

Compleció i ordenació de "La flexió verbal en els dialectes catalans" d'A.M. Alcover i F. De B. Moll

by Alcover Sureda, A. | Moll, F. | Perea, M.
Published in: Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1999
eBook
Elektronische Verfügbarkeit wird geprüft...
1999
1